Slotmoment 800 jaar

23472259_1484113588290324_1552209762883809736_n

Advertenties

Oecumenische pinksterverzustering

Op donderdag 1 juni startte de vijfdaagse oecumenische verzustering in het kader van 800 jaar parochieleven. Tijdens deze vijf dagen werden de bezoekers uit Engeland, Frankrijk en Duitsland rondgeleid in Brussel en het Europese Parlement, bezochten zij onder meer enkele kerken van Sint-Niklaas, het opvangcentrum van het Rode Kruis, VLOS en De Springplank. Dit project was enkel mogelijk door de inzet van heel wat vrijwilligers en gastgezinnen.

Lees hier een uitgebreid verslag.

Oecumenische gebedsviering 20 januari

In het evangelie bidt Jezus tot de Vader opdat zijn leerlingen één zouden mogen zijn. Helaas geraakten christenen doorheen de geschiedenis toch verdeeld in talloze groeperingen en strekkingen. Elk jaar opnieuw vindt daaromvan 18 tot 25 januari de Week Van Gebed Voor De Eenheid Van De Christenen plaats. Het nogal bevragende thema van dit jaar is Jouw hand, mijn glimlach.

Omdat Sint-Niklaas en Sinaai parochiale wortels hebben mocht de katholieke geloofsgemeenschap van Groot-Sint-Niklaas niet achterwege blijven in het feestjaar 2017. De voorbije jaren zijn we echter gaan beseffen dat in onze diverse centrumstad katholieken allerminst de enige christenelijke gemeenschap zijn. Dat merken we allereerst in eigen huis. Zo viert elke maand een Roemeens-orthodoxe gemeenschap eucharistie in de Heilige-Familiekerk. Trouwens, ook Pools- en Filipijns-katholieke gemeenschappen vonden hun weg naar onze kerken. Dankzij onze projecten van christelijke verzustering met Abingdon kwamen we ook in contact met protestants- evangelicale gemeente De Regenboog in Sint-Niklaas. Twee jaar gelenden ontvingen zij de delegatie uit Engeland voor een broodmaaltijd en de viering op zondag. Vorig jaar trok iemand van hen mee met ons naar Abingdon voor een tegenbezoek, dat ons oecumenisch bewustzijn nog meer aanscherpte.

Bovendien bracht deken Raf Vermeuelen twee jaar geleden concrete oecumenische ervaring mee uit zijn vorige dekenaat in de Vlaamse Ardennen. In de zogeheten Geuzenhoek van Sint-Maria-Horebeke maakte hij kennis met een calvinistische gemeente, die hartelijke contacten onderhoudt met de katholiekeparochie.

In deze Week Van Gebed Voor De Eenheid Van De Christenen willen de protestants-evangelicale gemeenschap De Regenboog, de Roemeens- orthodoxe en de rooms-katholieke gemeenschap van Sint-Niklaas dan ook samen bidden. Daarmee drukken we uit dat wij allen gedragen worden door dezelfde God, die ons noopt tot verscheidenheid over onze eigen gemeenschapsgrenzen heen.

De oecumenische gebedsviering vindt plaats in de Heilige- Familiekerk op vrijdag 20 januari 2017 om 19.30 uur. De dienst wordt geleid door een dominee, een Roemeens-orthodoxe priester en deken Raf Vermeulen. Je bent van harte verwacht.

Als ik Sinterklaas was… — Kinderkoor Mozaïek

Vrijdagavond 2 december volgde er na de jaarlijkse gebedsviering voor de heilige Nicolaas in de Sint-Nicolaaskerk, Grote Markt te Sint-Niklaas een originele verrassing. Mozaïek én Jong-Mozaïek lanceerden het nieuwe Sinterklaaslied, speciaal voor 800 jaar dekenaat Sint-Niklaas gecomponeerd door Bernard Foubert. Met een knipoog naar ‘Zie ginds komt de stoomboot’ en een frivole begeleiding van Marjan (piano), Bernard (gitaar) en Tiny […]

via Als ik Sinterklaas was… — Kinderkoor Mozaïek